Romica Prihor

Combinaţii de taste pentru eficienţă maxima în editare text şi nu numai.

Indiferent dacă scopul acestei activităţi este legat de locul de muncă sau ţine de o metodă plăcută de petrecere a timpului liber, PC-ul este inevitabil. Scriem emailuri, redactăm documente, postăm pe Facebook, Twitter, Pinterest şi orice altă reţea socială este la modă. Întâmplarea face că, deşi viteza la tastare este destul de importantă pentru sporirea eficienţei, la fel de importante sunt câteva combinaţii de taste general valabile care vă ajută la editarea textelor.


Interacţiunea cu cuvinte
Nu mai este de mult timp o surpriză faptul că puteţi naviga printr-un text folosind tastele direcţionale. Mulţi nu ştiu însă că adăugarea tastei CTRL într-o combinaţie cu câteva taste comune vă conferă rezultate complet diferite.
CTRL + Săgeata la stânga – mută cursorul la începutul cuvântului anterior
CTRL + Săgeata la dreapta – mută cursorul la începutul cuvântului următor
CTRL + Backspace – şterge cuvântul anterior
CTRL + Delelte – şterge următorul cuvânt
CTRL + Săgeata în sus – Mută cursorul la începutul paragrafului
CTRL + Săgeată în jos – Mută cursorul la sfârşitul paragrafului
Toate aceste combinaţii funcţionează şi pe Mac OS X, cu menţiunea că tasta CTRL trebuie înlocuită cu Option.
Poziţionarea rapidă a cursorului
Home – mută cursorul la începtului rândului curent
End – mută cursorul la sfârştiul rândului curent
CTRL + Home – mută cursorul la începutul documentului
CTRL + End – mută cursorul la sfârştiul documentului
Page up – mută cursorul mai sus cu o pagină sau cadru cu conţinut vizibil
Page down – mută cursorul mai jos cu o pagină sau cadru cu conţinut vizibil

Selectarea de text
Sintetizând, prin apăsarea tastei Shift în combinaţie cu tastele şi combinaţiile de mai sus selectaţi anumite bucăţi de text.
Shift + Săgeată la stânga sau săgeată la dreapta – selectează câte un caracter în stânga sau dreapta cursorului
Shift + Săgeată în sus sau săgeată în jos – selectează câte un rând de text în sus sau în jos
Shift + CTRL + săgeată la stânga sau săgeată la dreapta – selectează câte un cuvânt în partea stânga sau dreapta la fiecare apăsare a săgeţii aferente sensului.
Shift + CTRL + săgeată în sus sau săgeată în jos – selectează câte un paragraf deasupra sau sub cursor
Shift + Home – Selectează textul dintre poziţia cursorului şi începutul rândului curent
Shift + End – Selectează textul dintre poziţia cursorului şi capătul rândului curent
Shift + CTRL + Home – Selectează textul de la poziţia cursorului până la începutului documentului
Shift + CTRL + End – Selectează textul de la poziţia cursorului până la sfârşitul documentului
Shift + Page Down – Selectează un cadru de text sau o pagină începând cu poziţia cursorului
Shift + Page Up – Selectează un cadru de text sau o pagină care se încheie la poziţia cursorului
Ctrl + A – Selectează întregul text al documentului
Merită reţinut că puteţi face tot felul de combinaţii într-un sens sau altul cu condiţia să ţineţi tasta Shift apăsată. Ca un mic detaliu, dacă vreţi să înlocuiţi textul selectat apăsarea tastei Delete nu mai este necesară, puteţi începe să tastaţi direct.

Partea de editare
Cu toate că ideea de copy – paste este considerată fundamentală pentru orice persoană care a scris un text vreodată pe PC, până nu apelaţi la cele câteva combinaţii de taste aferente acestor operaţiuni, nu aţi profitat cu adevărat de utilitatea lor.
CTRL + C sau CTRL + Insert – Copiază textul selectat
CTRL + X sau Shift + Delete – Decupează textul selectat
CTRL + V sau Shift + Insert – Lipeşte textul copiat sau decupat în dreptul poziţiei cursorului
CTRL + Z – Anulează ultima acţiune
CTRL + Y – Refă ultima acţiune

Formatarea textului
Formatarea textului ţine foarte mult de programul de editare pe care îl folosiţi. Într-un browser de exemplu s-ar putea să nu funcţioneze tot timpul. Elementele de formatare de text pe care le declanşaţi prin următoarele combinaţii, fie sunt aplicate pe un text selectat, fie sunt activate pentru a se aplica în timp real pe textul pe care urmează să-l introduceţi.
CTRL + B  – îngroşare text (Bold)
CTRL + I – înclinare text (Italic)
CTRL + U  – subliniere text (Underline)

Funcţii avansate
Pe lângă elementele enumerate mai sus, există câteva funcţii avansate ce pot fi apelate oricând, cu diferite rezultate, atât într-un browser web, cât şi într-un editor de text.
CTRL + F – afişează o fereastră pe care o puteţi folosi pentru căutarea unor caractere sau a unor cuvinte în cadrul unui text sau a unei pagini web.
F3 – În cazul în care CTRL+F vă duce, în momentul în care apăsaţi pe tasta Enter, la primul rezultat al căutării, o apăsare de F3 vă duce la următorul rezultat.
Shift + F3 – Vă selectează rezultatul anterior al aceleeaşi căutări.
CTRL + O – Afişează o fereastră pentru deschiderea unui document nou.
CTRL + S – Salvează documentul pe care îl aveţi în faţa ochilor.
CTRL + N – Creează un document nou sau deschide o fereastră nouă aferentă unui document nou.
CTRL + P – Afişează dialogul pentru imprimarea documentului deschis.
Apăsarea tastei ALT activează meniurile din bara de meniu şi scoate în evidenţă litera pe care trebuie să o apăsaţi pentru a accesa respectivele funcţii.
ALT + F – Deschide meniul File
ALT + E – Deschide meniul de Editare
ALT + V – Deschide meniul View

E greu să le ţineţi minte pe toate, dar dacă veţi salva acest articol ca semn de carte şi îl veţi parcurge ocazional, veţi reuşi, iar efectul va fi… „maxim”!Niciun comentariu: